La reserva

Abans de fer reserva heu d'enviar un correu o bé trucar al número de contacte i preguntar per la disponibilitat de la sala.

Per poder disposar de la sala és necessari fer efectiva una reserva de 50 € mitjançant transferència bancaria.

La resta de l'import s'abonarà el mateix dia de la celebració, o bé un dia abans mitjançant ingrés bancari, podràs escollir la forma més pràctica per a tu.

El dia de la festa es demanarà una reserva de 30 € en concepte de neteja i desperfectes. Si en finalitzar la festa està tot correcte, es tornarà l'import.

 

Dades bancàries - Espai Chic

 Banc: BBVA

 

ES19 0182 3196 0002 0045 4471

 

- Al concepte serà el teu nom, el dia i l’hora de la reserva.

 

 

 

 

El dia de la festa

Una persona d'Espai Chic, t'obrirà les portes de la sala 30 o 40 min abans de l'hora contractada, tot depèn de la disponibilitat de la sala. Les hores d'obertura en general són a les 10 h del matí, a les 16 h de la tarda i a les 21 h de la nit.

En cas de no poder assistir s'ha de comunicar amb antelació.

T'explicarem el funcionament de la sala i s'abonarà en mà el que resta del lloguer si no es va efectuar el dia anterior mitjançant ingrés bancari.

Finalització de la festa

Uns 10 minuts abans de finalitzar la festa una persona d’Espai Chic anirà a la sala per comprovar que tot està correcte.

La sala ha d’estar totalment recollida i s’han de llençar les escombraries.

Has d’assegurar-te que no deixes res a la sala i que la nevera estigui buida.

No vull recollir

Espai chic ofereix servei de recollida i neteja per un import de 30 €, que s’abonarien el mateix dia de la festa.

Normes Espai Chic

La persona que lloga la sala serà la responsable del bon ús que es farà d'ella i de l'aforament, si supera el màxim permès.

A la sala no poden haver-hi menors sols sense la supervisió d'un adult.

No es pot fumar a dintre de la sala, s'ha de sortir a fora sempre respectant el descans dels veïns.

Les portes han d'estar sempre tancades.

No poden entrar animals a la sala.

No està permès penjar res a les parets; la sala disposa de ganxos per aquesta funció.

Un cop finalitzada la festa, s'han de recollir les taules, les cadires, les joguines i desar en el parc totes les boles.

Si no has contractat servei de neteja, hauràs d'escombrar la sala en finalitzar la festa; no fa falta fregar el terra només en cas que caigui alguna beguda, es neteja al moment per evitar que es trepitgi i es pugui prendre mal.

Qualsevol accident s'ha de comunicar amb la major brevetat possible.

La reserva no es torna

En cas d’abonar una reserva i que després sigui anul·lada no es tornarà l'import.