La reserva

Avans de fer reserva heu d’enviar un correu o bé trucar al num de contacte i preguntar per la disponibillitat de la sala.

Per poder disposar de la sala es necessari fer efectiva una reserva de 50 euros mitjançant transferéncia bancaria.

La resta de l’import s’abonarà el mateix día de la celebració, o bé un día abans mitjançant  ingrés bancari, podràs escolllir la forma més pràctica per a tú.

 

Dades bancàries Espai Chic

 Banc: BBVA

 

ES19 0182 3196 0002 0045 4471

 

- Al concepte serà el teu nom, el día i l’ hora de la reserva.

 

 

 

 

El día de la festa

Una persona d’Espai Chic, t’obrirà les portes de la sala 15 o 30 min abans de l’hora contractada, tot depén de la disponibilitat de la sala. Les hores d’obertura en general són a las 10h del matí, a les 16h de la tarda i a les 21h de la nit.

En cas de no poder assistir s’ha de comunicar amb antelació.

T’explicarem el funcionament de la sala i s’abonarà en mà el que resta del lloguer si no es va efectuar el día anterior mitjançant ingrés bancari.

Finalització de la festa

Uns 10 minuts abans de finalitzar la festa una persona d’Espai Chic anirà a la sala per comprovar que tot està correcte.

La sala ha d’estar totalment recollida i s’han de llençar les escombreries.

Has d’assegurar-te que no deixes res a la sala i que la nevera esta buida.

No vull recollir

Espai chic ofereix servei de recollida i neteja per un import de 30 euros, que s’abonarian el mateix dia de la festa

Normes Espai Chic

La persona que lloga la sala serà la responsable del bon ús que es farà d’ella i de l’aforament, si supera el màxim permés.

A la sala no poden haber-hi menors sols sense la supervisió d’un adult.

No es pot fumar a dintre de la sala, s’ha de sortir a fora sempre respectant el descans dels veïns.

Les portes han d’estar sempre tancades.

No poden entrar animals a la sala.

No está permés penjar res a les parets; la sala diposa de ganxos per aquesta funció.

Un cop finlitzada la festa, s’han de recollir les taules, les cadires, les juguines i desar en el parque totes les boles.

Si no has contractat servei de netja hauràs d’escombrar la sala al finalitzar la festa; no fa falta fregar el terra només en cas que caigui alguna beguda, es neteja al moment per evitar que es trepitji i es pugui pendre mal.

Qualsevol accident s’ha de comunicar amb la major brevetat possible.

 

La reserva no es torna

En cas d’abonar una reserva i que despres sigui anulada no es tornarà l'import.